ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE

          Naším klientom ponúkam možnosť financovania prostredníctvom sponzorstva a to prostredníctvom zmluv o sponzorstve v športe, táto zmluva je novinkou v oblasti športu.

Zmluva1

Zmluva2

Zmluva3

Zmluva4